Vår forsvarsevne er mer enn bare Forsvaret

30 Oct 18:00 - 21:00 30 Oct 18:00 - 21:00 - Bergen Bergen
Bergens Forsvarsforening Bergens Forsvarsforening
Trusselbildet blir stadig mer sammensatt og uoversiktlig. Sivile og militære problemstillinger går over i hverandre, sier Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for...   More info

Hvor går Heimevernet? Ved Generalmajor Tor Rune Raabye

20 Nov 19:00 - 22:00 20 Nov 19:00 - 22:00 - Bergen Bergen
Bergens Forsvarsforening Bergens Forsvarsforening
Landmaktutredningen blir i høst lagt frem som en egen proposisjon fra regjeringen. Det knytter seg stor spenning til hvorvidt regjeringen i proposisjonen vil redusere strukturen...   More info


© 2017 Siguez