Birdie

Birdie24 May 20:00 - 25 May 21:00 - Bergen
Cornerteateret

Route

*English text below*

Hvis det er umulig å stoppe et elektron, hva er poenget med å bygge gjerder mot en fugleflokk?

To luftspeilinger. På den ene siden krig, tørke, massiv avskoging, forurensede kyster, slavearbeid, politisk uro, dårlige sanitærforhold, forfølgelse, tvangsdeportering, misbruk av naturressurser, utarmet grunnvann, matmangel …

På den andre siden, fulle supermarkeder, trygge gater, stabilt familieliv, helsetjenester, frihet, betalt arbeid, respekt for menneskerettigheter, velferd, resirkulering og fornybar energi, velstand, sosial mobilitet …Og innimellom, en flokk med fugler. Tusenvis av trekkfugler som stadig tegner umulige former på himmelen. Bevegelse. Uendelig bevegelse. Fugler … og videre, planter, asteroider, råmateriale, galakser, blod, celler, våpen, atomer, elektroner, reklame, kvarker, ideologi, frykt, ødeleggelse, håp. Liv.

Intet i kosmos er stille. Stillhet er et fantasifoster. Det eneste som finnes er bevegelse.

Birdie er en multimedia-forestilling med live video, rekvisitter, et gjensyn med Hitchcocks Fuglene, skalamodeller, 2000 dyr i miniatyr, krig, smuglere, en massiv migrasjon og tre utøvere som styrer denne rørete verden med vidd, kritikk og forpliktelse til menneskeheten.

Teaterkompaniet Agrupación Señor Serrano ble grunnlagt av Àlex Serrano i Barcelona i 2006, og skaper originale produksjoner basert på historier fra samtiden. Kompaniet bruker innovative og vintage virkemidler for å utvide grensene i sin scenekunst. Basert på kreative samarbeider, mikser Señor Serranos produksjoner teaterforestillinger, tekst, video, lyd og skalamodeller for å iscenesette historier om uharmoniske sider ved det å være menneske i dag. Kompaniet ble tildelt Sølvløven under Venezia-biennalen i 2015.

Àlex Serrano | Pau Palacios | David Muñiz | Simone Milsdochter stemme

støttet av #AccionCulturalEspanola(AC/E)

Spilles på engelsk uten teksting.

Se også: Birdie – teatrets potensial for kritikk

---

If it is impossible to stop an electron, what's the point in building fences against flocks of birds?

Two mirages. On the one hand wars, droughts, massive deforestation, polluted coasts, labor exploitation, political instability, poor sanitary conditions, persecution, forced deportation, abuse of natural resources, depleted aquifers, food shortages ...

On the other hand, stocked supermarkets, safe streets, family stability, good health services, freedom, paid work, respect for human rights, welfare, recycling and renewable energies, prosperity, social mobility ...

And in between, flocks of birds. Thousands of migrating birds constantly drawing impossible shapes in the sky. Movement. Ceaseless movement. Birds ... and beyond, planets, asteroids, raw materials, galaxies, blood, cells, weapons, atoms, electrons, advertising, quarks, ideology, fear, waste, hope. Life. Nothing in the cosmos is quiet. Stillness is a chimera. The only thing there is, is movement.

Birdie is a multimedia performance with live video, objects, Hitchcock's The Birds revisited, scale models, 2000 mini animals, wars, smugglers, a massive migration and three performers handling this messy world with wit, criticism and commitment with humankind.

Founded by Àlex Serrano in Barcelona in 2006, Agrupación Señor Serrano is a theatre company that creates original productions based on stories drawn from contemporary times. The company uses the richness of innovative and vintage tools to extend the boundaries of its theater. Based on creative collaborations, Señor Serrano's productions blend stage performance, text, video, sound, and scale models to stage stories about discordant aspects of today's human experience. The company has been awarded the Silver Lion 2015 from the Venice Biennale.

Agrupación Señor Serrano | Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal creation | Àlex Serrano, Pau Palacios, David Muñiz performers | Simone Milsdochter voice

Supported by Acción Cultural Española (AC/E)


Past Events

Dylan - Jeg er ikke her

13 Apr 19:00 - 15 Apr 20:30 13 Apr 19:00 - 15 Apr 20:30 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
Dylan Jeg er ikke her Hvilken verden er det som møter dagens unge mennesker: Hva arver de fra foreldregenerasjonen? Er verden blitt noe bedre, eller sliter vi med de samme...   More info

Teaterdryss 2018 - VTs teaterskolefestival

17 Apr 17:00 - 06 May 17:00 17 Apr 17:00 - 06 May 17:00 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
TEATERDRYSS 2018 går av stabelen på Cornerteateret i perioden tirsdag 17. april søndag 6. mai. Teaterskolens grupper viser sine avslutningsforestillinger i Søylesalen og...   More info

Åpent #metoo-møte

18 Apr 17:30 - 19:30 18 Apr 17:30 - 19:30 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
Onsdag 18. april inviteres det til åpent møte for scenekunstfeltet i Bergen for å diskutere veien videre etter metoo, stilleforopptak, nårdansenstopper og ikkehososs. Ønsket er...   More info

Slippfest: Jubileumsnummer av Prosopopeia!

25 Apr 19:30 - 26 Apr 00:00 25 Apr 19:30 - 26 Apr 00:00 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
I år, herrens år 2018, er det 25 år siden Prosopopeia ble opprettet. I den anledning har vi sydd sammen et jubileumsnummer, som vi gleder oss til å introdusere til massene (dere...   More info

Macbeth

08 May 20:00 - 09 May 21:00 08 May 20:00 - 09 May 21:00 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
MACBETH er et tragisk drama av William Shakespeare, men framført med mye humor av Andre Akt! Stykket tar for seg de grusomme effektene for de som søker makt for sin egen del...   More info

La det swinge Oj Oj!

12 May 20:00 - 13 May 02:30 12 May 20:00 - 13 May 02:30 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
Det er over 60 år sidan det starta og måtte det aldri slutta! Eurovisjonens musikkonkurranse er fenomenet du ikkje treng å ta på alvor, men som blir tusen gonger meir fascinerande...   More info

Landscape of Hate: LIVE at Festspillene i Bergen

26 May 19:00 - 21:00 26 May 19:00 - 21:00 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
Landscape of Hate is a multimedia project that promotes and encourages the public voice, in a time and reality where revenge pornography, online bullying and hate speech have...   More info

Garage

27 May 17:00 - 29 May 18:50 27 May 17:00 - 29 May 18:50 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
English text below To menn, en høne og veldig mange maskiner. På et rotete verksted holder to mekanikere i møkkete kjeledresser til. Med enorm fascinasjon og lidenskap for alt...   More info

White Nigger # Black Madonna

31 May 09:00 - 01 Jun 10:15 31 May 09:00 - 01 Jun 10:15 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
English text below Gud er hvit, men Gud er død. Fremtiden er svart. Den hvite kvinne lever sitt hvite liv. (Det er trygt, det er godt, det er kjedelig). Den hvite kvinne går...   More info

Førstehjelpskurs for sjela!

07 Jun 19:00 - 22:00 07 Jun 19:00 - 22:00 - Bergen Bergen
Cornerteateret Cornerteateret
Siri Tuseth pakker ut førstehjelpsskrinet med historier fra eget liv og virke som yogalærer, sosionom, filosofistudent, moralsk bråkebøtte og medmenneske. Artist Hanne Vasshus er...   More info


© 2019 Siguez