Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer

Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer14 Nov 09:00 - 15 Nov 16:30 - Horten
Preus museum

Route
More info

På grunn av stor etterspørsel arrangerer vi i igjen workshopen "Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer". Kurset løper over to dager og skal gi kunnskap om teknikker og materialer, og årsaker til skader samt forebygging av dem.

Workshopen retter seg mot kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer, konservatorer og konservatorstudenter innen museologi, konservering og kulturarvstudier.

For mer info, program og påmelding, klikk her:
preusmuseum.no/Utforsk-museet/Arrangementer/Identifisering-og-bevaring-av-fotografiske-negativmaterialer


© 2019 Siguez