Kurs i Prosesskoden

Kurs i Prosesskoden



07 Jun 09:00 - 16:00 - Kristiansund
EBA Møre og Romsdal

Route

Prosesskode 1, Håndbok R761 - Beskrivelse av veianlegg

Varighet: 1 dag

Målsetning
Kurset har som formål å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i bruk av R761 som et nyttig samarbeidsverktøy i utførelsesentrepriser i regi av Statens Vegvesen. Bestemmelsene i standarden gir føringer for en ryddig deling av ansvar og risiko mellom kontraktspartene. Ved å styrke forståelsen av strukturen i prossesskoden vil deltakerne få bedre forutsetninger for å kunne gjøre seg nytte av detaljinformasjonen på en god måte.

Målgruppe



Kurset retter seg først og fremst mot personer som har behov for å forstå en detaljbeskrivelse. Kurset gir kunnskap som er aktuell i forbindelse med kalkulasjon, kontraktsinngåelse, planlegging og kontroll av utførelse av vegarbeider.

Nødvendige forkunnskaper: Ingen spesielle, fordel med noe praksis. Det anbefales å lese gjennom innledningen (side 7-14) før kurset.

Kursinnhold
Kurset er primært en gjennomgang av struktur, oppbygning og tankegang i prosesskoden. Dette er kunnskaper som er grunnleggende for å kunne lete opp, forstå og se sammenhenger for de enkelte prosessene – og kunne argumentere med gode faglige argumenter for hva som inngår og hva som ikke inngår i den enkelte prosess, både når det gjelder grunnarbeid (R761) og betongarbeid (R762). Mye av kurset handler om å bearbeide det som står i innledningen (side 7-14), slik at det blir håndgripelig og matnyttig. Denne innledningen er helt lik i R761 og R762 med unntak av hvor eksemplene er hentet fra.

Det blir ikke en gjennomgang prosess for prosess om at «i denne inngår/inngår ikke…», men de ulike prinsippene i strukturen blir beskrevet via eksempler fra konkrete prosesser. De fleste av eksemplene i kurset er hentet fra grunnarbeid, men tankegangen og strukturen er helt den samme for betongarbeider.

Kurset gjennomføres med forelesning, eksempler og oppgaveløsning med bruk av standarden.

Pris: Kr 3500,- for medl EBA/BNL. Kr 4100,- for andre



© 2018 Siguez