Frå norrøn til ny tid. Språk og makt gjennom 1000 år

27 Feb 13:00 - 15:30 27 Feb 13:00 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Kva skjer når nye språk møter gamle? Korleis blir språk brukt som symbol for nye makthavarar? I dette seminaret ser tre forskarar nærare på norrønt materiale frå...   More info

Brødrene Classen. John Erichsen & Lars Roede

27 Feb 18:00 - 19:00 27 Feb 18:00 - 19:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
I 1796 ble en av Danmarks største private boksamlinger på 20.000 bind gjort tilgjengelig for offentligheten i København. De norskfødte brødrene Johan Fredrik og Peter Hersleb...   More info

Lansering: Sannhet til salgs av Dag O. Hessen

28 Feb 08:00 - 09:00 28 Feb 08:00 - 09:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Påmelding til frokostmøtet: https:/no.surveymonkey.com/r/SannhetTilSalgs De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Forfatter og biolog...   More info

Å skrive seg fri. Litterær kvinnekamp og lyden av 70-tallet

01 Mar 19:00 - 20:30 01 Mar 19:00 - 20:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Abort, homofili, kjærleik, familieliv, arbeidsvilkår og patriarkat var tema som blei diskuterte i den norske litteraturen på 1970-talet. Det same tiåret fekk òg feministiske...   More info

Skuld: Norges første bøllekurs. Foredrag ved Marta Breen

02 Mar 19:00 - 20:00 02 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Dersom det var mulig å reise i tid, er jeg ikke i tvil om hvilken gjeng jeg helst ville ha tilhørt: kvinneforeningen Skuld. skriver journalist og forfatter Marta Breen i boka...   More info

Norsk kopar. Ei vare som kryssa landegrenser på 1700-talet

06 Mar 13:00 - 15:00 06 Mar 13:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Noreg var på 1700-talet ein viktig koparprodusent, med Røros koparverk som viktigaste leverandør. Historikar Ragnhild Hutchison har følgd koparen frå Røros og ut i verda for å...   More info

Abortkampen. Nylander, Skard, Moræus Hanssen & Kaluza

06 Mar 19:00 - 20:00 06 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
For førti år sidan vedtok Stortinget med ei stemme overvekt lova om sjølvbestemd abort. Abort hadde vore lovleg sidan 1964, men ei nemd avgjorde om kvinna fekk avslutte...   More info

På innsida. Omvising i Nasjonalbiblioteket

07 Mar 14:00 - 15:00 07 Mar 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia...   More info

Straffelov, kjønn og seksualitet. Føredrag ved Ragnhild Hennum

07 Mar 19:00 - 20:00 07 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Då straffelova av 1902 blei skrive hadde ikkje kvinner stemmerett i Noreg. Lova blei skrive av og kanskje også for menn, noko som prega kva som blei rekna for lovbrot og...   More info

Kvinnerolla i norsk film. Breien, Løkkeberg, Mikkelsen & Bhar

08 Mar 20:00 - 21:00 08 Mar 20:00 - 21:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Kvinnekampen på 70-talet skapte eit sterkt medvit rundt ei kvinnerolle i endring. Det gav gjenklang i kunsten, og i norsk film såg ein no ei meir nyansert framstilling av kvinner...   More info

Arkivert: Alexander Kielland. Sira Myhre, Sandmo og Rem

12 Mar 19:00 - 20:00 12 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lapsete livsnyter, selskapsløve og aristokrat, og forfatteren bak de skarpeste skildringene av klasseskiller og sosiale skjevheter i norsk litteratur. Alexander Kiellands romaner...   More info

Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?

13 Mar 09:00 - 15:00 13 Mar 09:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Norsk mediehistorisk forening vil i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangere seminar tirsdag den 13. mars 2018 om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av...   More info

Det personlege og det politiske. Helseth, Mehsen, Gunnes & Bru

13 Mar 19:00 - 20:00 13 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
På 70-talet delte kvinner verda over sine erfaringar og sette dei i system under parolen det personlege er politisk . Kvar står dette slagordet i dag? Er det integrert i politisk...   More info

Kriser og kvinner i antikken. Rektor Brøgger inviterer

14 Mar 17:00 - 20:00 14 Mar 17:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Etter kriser og jordskjelv fikk kvinner i antikken makt. Kvinner hadde så å si ingen juridiske, sosiale og økonomiske rettigheter under den romerske republikken (509-27 f. Kr...   More info

Seminar: Språk og integrering

14 Mar 17:30 - 20:30 14 Mar 17:30 - 20:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Riksmålsforbundet inviterer til seminar om norskopplæring for innvandrere. Gode norskkunnskaper er en forutsetning for vellykket integrering. Vi vil se nærmere på hvordan...   More info

Kritikk og offentlighet. Fagseminar

15 Mar 09:00 - 16:00 15 Mar 09:00 - 16:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Kritikeren er strategen i kulturkampen . Det ser vi kanskje aller tydeligst i den norske offentlighetens tidlige fase i overgangen mellom 17-og 1800-tallet. Da tok kritikken opp...   More info

Kvinnekampens talerøyr. Brekken, Larsen, Wilhjelm & Fossum

15 Mar 19:00 - 20:00 15 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Med kvinnerørsla på 70-talet vaks ei ny offentlegheit fram, med ei rekkje nye tidsskrift som skulle få kvinner i tale. Sirene blei raskt populært då det i 1973 kom som eit...   More info

Kunstmusikken og folkesjela. Konsert

17 Mar 14:00 - 17:00 17 Mar 14:00 - 17:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Folkemusikken må holdes oppe, ren og egte, for den skal danne grunnlaget for all fremtidig tonedikting i Norge , sa Grieg. Kan ein fange folkesjela gjennom kunstmusikk? Korleis...   More info

Claus F. Fasting. Norges første journalist

20 Mar 18:00 - 20:00 20 Mar 18:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Hvordan kom ideer om ytringsfrihet, menneskerettigheter eller toleranse til Norge? Vår første store journalist og litteraturkritiker, Claus F. Fasting (1746 1791), er en viktig...   More info

Høtt sa du? Linda Eide, Arne Torp, Tor Erik Jenstad & fleire

20 Mar 19:00 - 20:00 20 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Mellom fjell og fjordar har dei norske dialektane funne si form heilt sidan før norrøn tid. Korleis vi snakkar seier noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. Vi har eit...   More info

Balladar utan grenser. Konsert

22 Mar 19:00 - 20:00 22 Mar 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Reiser frå det kjente mot det ukjente, tap, strid, frykt og lengt etter fridom har vore tema i kunsten så lenge me kjenner til. Valivan seiler årleg , heiter det i...   More info

Å åpne scenekunstens fortid. Om teaterarkiv og dokumentasjon

10 Apr 12:00 - 11 Apr 14:00 10 Apr 12:00 - 11 Apr 14:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Konferanse om teaterarkiv og dokumentasjon i Nasjonalbiblioteket 10.-11. april 2018. Nasjonalbiblioteket bevarer kilder til norsk kulturarv, og har i tillegg til publisert...   More info

Pest - sykdommen som endret vår sivilisasjon

10 Apr 13:00 - 15:30 10 Apr 13:00 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum inviterer til seminar om: Pest sykdommen som endret vår sivilisasjon Tirsdag 10. april 2018 kl 1300-1530 Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens...   More info

Libraries in the sky

12 Apr 09:00 - 16:00 12 Apr 09:00 - 16:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
LARGE-SCALE COLLABORATION STRATEGIES AND INFRASTRUCTURES TO ENHANCE THE USE OF DIGITAL HERITAGE COLLECTIONS In many countries, libraries have worked together to enhance the...   More info

Flatøybok: Den siste store sagaskatten

17 Oct 15:00 - 18:00 17 Oct 15:00 - 18:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Flatøybok bind 4 og 5 avrunder et eventyrlig prosjekt som har tatt oss til Færøyene, København, USA, Island og til flere viktige kulturelle knutepunkt i fotsporene til et av de...   More info


© 2018 Siguez