Past Events

Å åpne scenekunstens fortid. Om teaterarkiv og dokumentasjon

10 Apr 12:00 - 11 Apr 14:00 10 Apr 12:00 - 11 Apr 14:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Påmelding til dag 2, onsdag 11. april: Nasjonalbiblioteket bevarer kilder til norsk kulturarv, og har i tillegg til publisert materiale en stor samling med arkiver fra norsk...   More info

Pest - sykdommen som endret vår sivilisasjon

10 Apr 13:00 - 15:30 10 Apr 13:00 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum inviterer til seminar om: Pest sykdommen som endret vår sivilisasjon Tirsdag 10. april 2018 kl 1300-1530 Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens...   More info

På innsida. Omvising i Nasjonalbiblioteket

11 Apr 14:00 - 15:00 11 Apr 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia...   More info

Er vi alle bysantinere?

11 Apr 18:00 - 20:00 11 Apr 18:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Er vi alle bysantinere? Det bysantinske rikets påvirkning på norsk fortid og nåtid Harald Hardråde, Sigurd Jorsalfare og Eirik Sigurdsson var alle norske konger eller...   More info

Libraries in the sky

12 Apr 09:00 - 16:00 12 Apr 09:00 - 16:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
LARGE-SCALE COLLABORATION STRATEGIES AND INFRASTRUCTURES TO ENHANCE THE USE OF DIGITAL HERITAGE COLLECTIONS In many countries, libraries have worked together to enhance the...   More info

Å skrive om musikk. Samtale og minikonsert

16 Apr 19:00 - 20:00 16 Apr 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Med Lars Mørch Finborud, Sandeep Singh, Synne Øverland Knudsen, Audun Vinger & Emile The Duke. Det å skrive om musikk er en krevende øvelse. Folk liker det de liker, og i dagens...   More info

En matematisk begavelse. Jo Røislien om Niels Henrik Abel

17 Apr 19:00 - 20:00 17 Apr 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Allerede som 22-åring trådte Niels Henrik Abel (1802 1829) inn i de store matematikeres rekker med en liten avhandling som han lot trykke privat. Her beviste han at...   More info

Schodsbergs notebok. Gorset, Egeland & Habbestad

18 Apr 19:00 - 20:00 18 Apr 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den unge spelemannen Johannes Nielsen Schodsberg stod med ein fot i den kunstmusikalske tradisjonen på 1800-talet, og ein annan i den folkelege dansemusikken. Korleis læt det når...   More info

«Galskab’ er Sandhed, saalænge den bestaar»*. Om Fake News

19 Apr 19:00 - 20:00 19 Apr 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
17. februar 2017 sendte USAs president Donald Trump ut nok et angrep på amerikanske journalister: The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my...   More info

Grieg i Nasjonalbiblioteket!

21 Apr 14:00 - 15:00 21 Apr 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
På sporet av Edvard Grieg Et konsertkåseri om mannen bak den kjente musikken Hvem var han egentlig, komponisten som med sin musikk har henført en hel verden i over hundre år? På...   More info

Hemmeleg kunnskap. Språk og magi i norske svartebøker

24 Apr 13:00 - 14:30 24 Apr 13:00 - 14:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Mange norske svartebøker hevda å innehalde hemmeleg kunnskap. Likevel blei noko av kunnskapen kryptert. Kva løyndomar inneheldt desse bøkene? Og kvifor var det viktig å avgrense...   More info

Motstand og makt. Dahl & Westlie om norsk presse under krigen

25 Apr 19:00 - 20:00 25 Apr 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
På ettermiddagen tysdag 9. april 1940, berre nokre timar etter angrepet på Noreg, kalla okkupasjonsmakta inn til ein pressekonferanse der dei presenterte ei rekkje nye militære...   More info

Hallo, langt der inne i skogen?Poesi for born etter André Bjerke

26 Apr 12:30 - 15:30 26 Apr 12:30 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
For moro skyld (1956) av André Bjerke (1918-1985) var med på å fornye norsk poesi for born på 50-talet. Mykje har skjedd sidan Inger Hagerup, Harald Sverdrup og Arnljot Eggen med...   More info

Blues i tekst og tone. Reiersrud, Pharo, Endal & Vinger

26 Apr 19:00 - 20:00 26 Apr 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Hvordan skriver man relevant om en historisk sjanger som blues i vår samtid? Hvilke føringer legger sjangerperspektivet på musikkjournalistikken? Bluesgitarist Knut Reiersrud...   More info

Tvisynt og framsynt. Farsethås, Vesaas, Grepstad & Skre

27 Apr 18:00 - 19:00 27 Apr 18:00 - 19:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonsbyggjar og folkeopplysar. Moderne bladfyk og folkekjær poet. Profet for målsaka, og martyr i same rørsle. Alvorstung, og på same tid ein skøyar. Han kunne graata med det...   More info

Flerkulturelt bibliotekmøte. Somali og polsk litteratur & kultur

03 May 10:00 - 15:30 03 May 10:00 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek. Benytt anledningen til å lære mer om lesevanene og lesekulturen til disse to gruppene. Åpningsinnlegget...   More info

Tekstkoding med XML / TEI. Workshop

04 May 09:15 - 12:30 04 May 09:15 - 12:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Korleis kan XML/TEI brukast for å strukturere tekst som grunnlag for digital publisering eller for lagring i databasar? På workshopen går vi gjennom grunnleggande XML-struktur...   More info

Audio, analysis and applications. Fagseminar

04 May 10:00 - 14:00 04 May 10:00 - 14:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
I samband med samarbeidsprosjektet SoundTracer inviterer Nasjonalbiblioteket og Institutt for musikkvitskap (UiO) til eit fagseminar om ny søketeknologi og lyddatabasar...   More info

Digitalisering + møteplass = sant?

08 May 09:30 - 16:00 08 May 09:30 - 16:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Åpent seminar om forskningsprosjektet ALMPUB Arkivene, bibliotekene og museene har alltid vært institusjoner for offentlighet. Endrer digitaliseringen disse institusjonenes rolle...   More info

I kampens glede. Peter Normann Waage om André Bjerke

08 May 18:00 - 19:30 08 May 18:00 - 19:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
I år ville dikteren, essayisten, gjendikteren, polemikeren og riksmålsforkjemperen André Bjerke fylt 100 år. Med utgangspunkt i sin kulturhistoriske biografi André Bjerke. I...   More info

På innsida. Omvising i Nasjonalbiblioteket

09 May 14:00 - 15:00 09 May 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia...   More info

Arkivert: Frå bedehus til Afrika. Sandmo, Sira Myhre & Okkenhaug

09 May 19:00 - 20:00 09 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt...   More info

Fortidas folkelesnad: Tore Renberg les Mikkjel Fønhus

12 May 14:00 - 15:00 12 May 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Han fekk rykte som naturskildraren framfor nokon i norsk litteratur, og var ein av våre mest folkekjære forfattarar. Mikkjel Fønhus (1894-1973) gav ut bøker med opplag på fleire...   More info

Seminar: Rewriting the Separation of Powers in European States

14 May 09:00 - 15 May 17:00 14 May 09:00 - 15 May 17:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Maktfordeling i Europa. Rewriting the Separation of Powers in European States. To dagers konferanse. I årevis, og kanskje særlig de siste ti årene, har man sett at det pågår en...   More info

Veien til istiden. Geir Hestmark om Jens Esmark

15 May 13:00 - 15:00 15 May 13:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
I april 1824 presenterte Jens Esmark (1763 1839) en banebrytende geovitenskapelig artikkel. Her la han frem bevis på at Nord-Europa en gang var blitt dekket av isbreer, og at det...   More info

BEAT 24/7. Blom, Eggen, Omdahl og Vinger

15 May 19:00 - 20:00 15 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Med rockeavisene i 1970-og 1980-årene fikk norsk rock endelig rulle seg i spalteplass. Hvordan kunne rockens energi og livsstil festes på sidene? Og hvilken rolle spilte...   More info

17 Mai Afternoon Tea på Nasjonalbiblioteket

17 May 11:00 - 19:00 17 May 11:00 - 19:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
For fyrste gong held Nasjonalbiblioteket dørene opne på nasjonaldagen. Kom innom og kjenn på atmosfæren i dei ærverdige lokala, eller tak ein kikk på ei av utstillingane våre...   More info

Å lese Camilla Colletts brev. Workshop

23 May 10:30 - 13:00 23 May 10:30 - 13:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket har hundrevis av brev skrivne av Camilla Collett. På workshopen får deltakarane høve til å jobbe med kvart sitt brev, som ei datamaskin har prøva å tyde på...   More info

Bøker som sosiale medium. Samtale om lesing.

23 May 14:00 - 15:00 23 May 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Likar du å lese stilt for deg sjølv, eller høyre ei lydbok? Eller kanskje lyde til ein forfattar som les høgt frå den siste boka si på ein festival? Korleis vi les åleine eller...   More info

Babbel fra bibel og båt. Kristin Fridtun & Helene Uri

23 May 19:00 - 20:00 23 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Det norske språket er et resultat av gjensidige og kontinuerlige påvirkninger, kunnskap og impulser på kryss og tvers av språk og landegrenser. Visste du at typiske norske ord og...   More info

NBs bokhistoriske seminar 2018

24 May 09:00 - 15:30 24 May 09:00 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonsbygging, forlagsvirksomhet og lesere 1850 1925 Hvilken rolle spilte skandinavismen for norske forfattere og det norske bokmarkedet? Hvilke følger fikk det at det som ble...   More info

Bokbindkunst & dekorert papir. Bokhistorisk workshop

25 May 09:30 - 12:30 25 May 09:30 - 12:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Bokbindets utforming utgjør et vesentlig estetisk og appellerende element i bokkunsten. Nasjonalbiblioteket har utviklet et norsk begrepsapparat og manualer som arbeidsstøtte til...   More info

Vinjesong. Nordstoga, Reistad og Vesaas

26 May 14:00 - 15:00 26 May 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
På songens venger har norske diktarar nådd ut, gjennom songsamlingar, lesebøker og romansehefte. Dette er også tilfelle for Aasmund Olavsson Vinje, som blei fødd for 200 år sidan...   More info

Frå skjøre trykk til hard skjerm. Bevaring av skillingstrykk

30 May 10:00 - 15:00 30 May 10:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket har ei omfattande samling skillingstrykk, og har nyleg byrja arbeidet med å digitalisere dei. Korleis er prosessen frå arkivkonvolutt til vising på nett? Og...   More info

Med nasen i vêret. Siri Kalvig om Vilhelm Bjerknes

30 May 19:00 - 20:00 30 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den norske fysikaren Vilhelm Bjerknes (1862-1951) skreiv seg inn i verdshistoria som opphavsmannen til moderne vêrvarsling. I 1904 fekk han publisert eit banebrytande vitskapleg...   More info

Høtt sa du? Linda Eide, Åse Wetås, Arne Torp & fleire

31 May 19:00 - 20:00 31 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Mellom fjell og fjordar har dei norske dialektane funne si form heilt sidan før norrøn tid. Korleis vi snakkar seier noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. Vi har eit...   More info

Å tegne med brodd. Siri Dokken om satiretegning i Norge

02 Jun 14:00 - 15:00 02 Jun 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
De fleste avislesere har støtt på refsende kommentarer til tidens begivenheter i tegnet form, fortrinnsvis om begivenheter av politisk art. Men hva gjør at en tegning er satirisk...   More info

Biografisk bruk av bilder. Fagseminar: «Bilder som kilder»

04 Jun 14:00 - 16:00 04 Jun 14:00 - 16:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Hvordan kan bildemateriale brukes aktivt for å få innsikt i et menneskes liv og virke? Til å belyse spørsmålet har vi invitert to foredragsholdere med ulike tilnærminger...   More info

Steffens ukjente side. Bjørn Pedersen om Henrich Steffens

05 Jun 13:00 - 15:00 05 Jun 13:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den norskfødte filosofen Henrich Steffens (1773 1845) spilte en fremtredende rolle i Europas intellektuelle liv i første halvdel av 1800-tallet. Han er i dag først og fremst kjent...   More info

På innsida. Omvising i Nasjonalbiblioteket

06 Jun 14:00 - 15:00 06 Jun 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia...   More info

En kvinnelig pioner. Sunniva Rose om Ellen Gleditsch

06 Jun 19:00 - 20:00 06 Jun 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den norske kjernekjemikeren Ellen Gleditsch (1879 1968) jobbet med Marie Curie i Paris og forsket ved Yale-universitetet. Hun var president for International Federation of...   More info

Fra Chat Noir til proletar! Samtale og minikonsert

07 Jun 19:00 - 20:00 07 Jun 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Med Hanne Juul, Kari Slaatsveen, Trond Haugen, Audun Vinger & Sigrid Moldestad. En vise kan være alt fra vare, lyriske stykker til tungebrekkende revyviser eller politisk...   More info

Undereksponert! Ragnhild Brochmann om det norske motebildet

09 Jun 14:00 - 15:00 09 Jun 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lenge var mote noe kun de høyere samfunnsklassene forholdt seg til. Utover 1800-tallet forandret dette seg, og i dag presenteres vi for motebilder i ukeblader, aviser, blogger, på...   More info

Norsk films førstekvinne. Toril Moi om Edith Carlmar

11 Jun 19:00 - 20:00 11 Jun 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Døden er et kjærtegn (1949) var Edith Carlmars debut, og det var den første spillefilmen regissert av en kvinne i Norge. Filmen høstet strålende kritikker, men skapte også...   More info

Knut Sprauten 70 år! Open feiring

22 Jun 13:00 - 15:00 22 Jun 13:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Knut Sprauten er ein sentral historikar i sin generasjon, som forskar og formidlar. Han blei direktør for Norsk lokalhistorisk institutt i 2000, og heldt fram som leiar for denne...   More info

Flatøybok: Den siste store sagaskatten

17 Oct 15:00 - 18:00 17 Oct 15:00 - 18:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Flatøybok bind 4 og 5 avrunder et eventyrlig prosjekt som har tatt oss til Færøyene, København, USA, Island og til flere viktige kulturelle knutepunkt i fotsporene til et av de...   More info


© 2019 Siguez