NBs bokhistoriske seminar 2018

24 May 09:00 - 15:30 24 May 09:00 - 15:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonsbygging, forlagsvirksomhet og lesere 1850 1925 Hvilken rolle spilte skandinavismen for norske forfattere og det norske bokmarkedet? Hvilke følger fikk det at det som ble...   More info

Bokbindkunst & dekorert papir. Bokhistorisk workshop

25 May 09:30 - 12:30 25 May 09:30 - 12:30 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Bokbindets utforming utgjør et vesentlig estetisk og appellerende element i bokkunsten. Nasjonalbiblioteket har utviklet et norsk begrepsapparat og manualer som arbeidsstøtte til...   More info

Vinjesong. Nordstoga, Reistad og Vesaas

26 May 14:00 - 15:00 26 May 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
På songens venger har norske diktarar nådd ut, gjennom songsamlingar, lesebøker og romansehefte. Dette er også tilfelle for Aasmund Olavsson Vinje, som blei fødd for 200 år sidan...   More info

Frå skjøre trykk til hard skjerm. Bevaring av skillingstrykk

30 May 10:00 - 15:00 30 May 10:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket har ei omfattande samling skillingstrykk, og har nyleg byrja arbeidet med å digitalisere dei. Korleis er prosessen frå arkivkonvolutt til vising på nett? Og...   More info

Med nasen i vêret. Siri Kalvig om Vilhelm Bjerknes

30 May 19:00 - 20:00 30 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den norske fysikaren Vilhelm Bjerknes (1862-1951) skreiv seg inn i verdshistoria som opphavsmannen til moderne vêrvarsling. I 1904 fekk han publisert eit banebrytande vitskapleg...   More info

Høtt sa du? Linda Eide, Åse Wetås, Arne Torp & fleire

31 May 19:00 - 20:00 31 May 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Mellom fjell og fjordar har dei norske dialektane funne si form heilt sidan før norrøn tid. Korleis vi snakkar seier noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. Vi har eit...   More info

Å tegne med brodd. Siri Dokken om satiretegning i Norge

02 Jun 14:00 - 15:00 02 Jun 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
De fleste avislesere har støtt på refsende kommentarer til tidens begivenheter i tegnet form, fortrinnsvis om begivenheter av politisk art. Men hva gjør at en tegning er satirisk...   More info

Biografisk bruk av bilder. Fagseminar: «Bilder som kilder»

04 Jun 14:00 - 16:00 04 Jun 14:00 - 16:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Hvordan kan bildemateriale brukes aktivt for å få innsikt i et menneskes liv og virke? Til å belyse spørsmålet har vi invitert to foredragsholdere med ulike tilnærminger...   More info

Steffens ukjente side. Bjørn Pedersen om Henrich Steffens

05 Jun 13:00 - 15:00 05 Jun 13:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den norskfødte filosofen Henrich Steffens (1773 1845) spilte en fremtredende rolle i Europas intellektuelle liv i første halvdel av 1800-tallet. Han er i dag først og fremst kjent...   More info

På innsida. Omvising i Nasjonalbiblioteket

06 Jun 14:00 - 15:00 06 Jun 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lurar du på kva som skjuler seg bak veggane i Nasjonalbiblioteket? Blant freskar av Emanuel Vigeland og Per Krohg tek vi deg med på ein runde i huset. Du får høyre om historia...   More info

En kvinnelig pioner. Sunniva Rose om Ellen Gleditsch

06 Jun 19:00 - 20:00 06 Jun 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Den norske kjernekjemikeren Ellen Gleditsch (1879 1968) jobbet med Marie Curie i Paris og forsket ved Yale-universitetet. Hun var president for International Federation of...   More info

Fra Chat Noir til proletar! Samtale og minikonsert

07 Jun 19:00 - 20:00 07 Jun 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Med Hanne Juul, Kari Slaatsveen, Trond Haugen, Audun Vinger & Sigrid Moldestad. En vise kan være alt fra vare, lyriske stykker til tungebrekkende revyviser eller politisk...   More info

Undereksponert! Ragnhild Brochmann om det norske motebildet

09 Jun 14:00 - 15:00 09 Jun 14:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Lenge var mote noe kun de høyere samfunnsklassene forholdt seg til. Utover 1800-tallet forandret dette seg, og i dag presenteres vi for motebilder i ukeblader, aviser, blogger, på...   More info

Norsk films førstekvinne. Toril Moi om Edith Carlmar

11 Jun 19:00 - 20:00 11 Jun 19:00 - 20:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Døden er et kjærtegn (1949) var Edith Carlmars debut, og det var den første spillefilmen regissert av en kvinne i Norge. Filmen høstet strålende kritikker, men skapte også...   More info

Knut Sprauten 70 år! Open feiring

22 Jun 13:00 - 15:00 22 Jun 13:00 - 15:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Knut Sprauten er ein sentral historikar i sin generasjon, som forskar og formidlar. Han blei direktør for Norsk lokalhistorisk institutt i 2000, og heldt fram som leiar for denne...   More info

Flatøybok: Den siste store sagaskatten

17 Oct 15:00 - 18:00 17 Oct 15:00 - 18:00 - Oslo Oslo
Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket
Flatøybok bind 4 og 5 avrunder et eventyrlig prosjekt som har tatt oss til Færøyene, København, USA, Island og til flere viktige kulturelle knutepunkt i fotsporene til et av de...   More info


© 2018 Siguez